Organizacije za potrošniško svetovanje

Če nimate dovolj izkušenj s kreditnimi in finančnimi produkti, ter posledično sami ne zmorete dovolj kvalitetno presoditi o vaši kreditni in plačilni sposobnosti glede na ponujen produkt, vam posredujemo naslove nekaj potrošniških organizacij, pri katerih boste lahko povprašali za nasvet:

http://www.ti.gov.si/

http://www.zps.si/