Izvensodno reševanje sporov v skladu z ZIsRPS

V primeru spora s potrošnikom se bomo potrudili spor rešiti izvensodno, ter v zadovoljstvo obeh strani.
Potrošnik lahko v primeru spora pobudo za razrešitev spora vloži neposredno pri ponudniku. V kolikor se spor ne reši sporazumno, pa lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnik vloži pobudo za izvensodno reševanje potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana, ki ga priznavamo kot izbranega ponudnika za reševanje potrošniških sporov in je priznan s strani pristojnega ministrstva. Izvensodni spor se rešuje po metodi mediacije. V tem primeru je kreditodajalec kot ponudnik storitve z zakonom obvezan, da sodeluje v postopku.

Več o Evropskem centru za reševanje sporov najdete na sledeči povezavi:
http://www.ecdr.si/

Kontakti:  info@ecdr.si, telefon: 08/205-65-90

V skladu s 32.členom ZIsRPS objavljamo elektronsko povezavo na platformo za SRPS :

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL


Mobilne finance d.o.o.