Cenik storitev

MOBIKREDIT 200,00 EUR

Posojilni znesek: 200,00 EUR

Primer izračuna
Doba vračanja: maksimalno 2 mesec(ev), letna obrestna mera: 69,95 %, EOM na dan 31.01.2019: 97,37 %, 1 obrok(ov) po 60,00 eur in 1
obrok po 160,50 eur, skupno vračilo 220,50 EUR. Efektivna obrestna mera se lahko spremeni, v kolikor se spremeni kateri od podatkov za
izračun.

MOBIKREDIT 500,00 EUR

Posojilni znesek: 500,00 EUR

Primer izračuna
Doba vračanja: maksimalno 4 mesec(ev), letna obrestna mera: 70,54 %, EOM na dan 31.01.2019: 98,46 %, 3 obrok(ov) po 65,00 eur in 1
obrok po 409,50 eur, skupno vračilo 604,50 EUR. Efektivna obrestna mera se lahko spremeni, v kolikor se spremeni kateri od podatkov za
izračun.

MOBIKREDIT 700,00 EUR

Posojilni znesek: 700,00 EUR

Primer izračuna
Doba vračanja: maksimalno 6 mesec(ev), letna obrestna mera: 70,54 %, EOM na dan 31.01.2019: 98,47 %, 5 obrok(ov) po 75,00 eur in 1
obrok po 539,60 eur, skupno vračilo 914,60 EUR. Efektivna obrestna mera se lahko spremeni, v kolikor se spremeni kateri od podatkov za
izračun.

MOBIKREDIT 1.000,00 EUR

Posojilni znesek: 1.000,00 EUR

Primer izračuna
Doba vračanja: maksimalno 6 mesec(ev), letna obrestna mera: 70,56 %, EOM na dan 31.01.2019: 98,49 %, 5 obrok(ov) po 90,00 eur in 1
obrok po 873,00 eur, skupno vračilo 1.323,00 EUR. Efektivna obrestna mera se lahko spremeni, v kolikor se spremeni kateri od podatkov
za izračun.

Stroški, ki jih zaračunavamo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pri storitvah MOBIKREDIT:

 • 8,00 %letno
  • strošek zamudnih obresti
 • višini zamudnih obresti se obračunavajo naslednji stroški
  • strošek opomina
  • strošek upravljanja zapadlega neplačanega kredita
  • stroški pozivov k plačilu z obvestilom pred unovčenjem garancije/zavarovanja
  • stroški unovčevanja zavarovanja/garancije
  • strošek obravnave in uničenja zavrnjenega zavarovanja/garancije
  • strošek izvensodne izterjave in odpoved pogodbe
 • v višini dejanskih stroškov se obračunavajo
  • strošek izdelave predloga za sodno izvršbo
  • stroški sodne izvršbe zunanjega izvajalca

Cene posameznih dodatnih plačljivih storitev, ki so na voljo na zahtevo in po naročilu kreditojemalca:

– strošek prestavitve plačila posameznega obroka 19,00 eur
– preklic postopka unovčenja menice 30,00 eur
– strošek odloga izvršbe na zahtevo kreditojemalca 55,00 eur
– obveščanje o zapadlosti o obrokih (poštno ali elektronsko, vključen brezplačen izpolnjen UPN) 20,00 eur
(za pogodbe sklenjene pred 01.01.2018)
– izvedba kompenzacije med različnimi obveznostmi in izplačili 29,00 eur
– opcija nadstandard (za pogodbe sklenjene pred 01.01.2018) 39,00 eur
Drugi stroški:
– strošek preknjižbe plačila zaradi napačnega sklica po krivdi kreditojemalca 3,00 eur 3,00 eur

 

Vse cene vsebujejo DDV (22%), razen cene storitev, za katere se DDV po Zakonu o DDV ne zaračunava. V finančnih storitvah, kjer se
obračunava davek na finančne storitve, cene vsebujejo davek na finančne storitve.

Vse zainteresirane kreditojemalce prosimo, da pred najemom kredita na podlagi svoje plačilne sposobnosti ocenijo ali so sposobni izpolniti
vse pogodbene obveznosti (načelo odgovornega zadolževanja)

 

 

Cenik velja do preklica MOBILNE FINANCE d.o.o.